Edukacja regionalno-patriotyczna

Koncert pieśni regionalno-patriotyczny 2023

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

czwartek, 23 listopada 2023 10:00

17.11.23 w naszym Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie odbył się „Koncert pieśni regionalno- patriotyczny”. Wydarzenie to stało się  coroczną tradycją.
W koncercie wzięły udział wszystkie dzieci nawet te najmłodsze. Koncert ma na celu pogłębienie i umocnienie postaw patriotyzmu, nabywanie szacunku do Ojczyzny od najmłodszych lat, a także przybliżenie naszej historii i ułatwienie jej zrozumienia.

Dzieci zaprezentowały piosenki, pieśni, tańce i wiersz. Młodsze przedszkolaki zaśpiewały piosenkę pt. „ Polska to mój drugi dom”, „ Kocham Cię Polsko”, a także zaprezentowały utwór rytmiczny z kartkami biało-czerwonymi pt. „Kto Ty jesteś”. Starsze dzieci natomiast zatańczyły tańce; ”Koziorajka” i „Owczareczka”, a Marcelka D.          wyrecytowała wiersz W. Bełzy pt” Modlitwa Polskiej Dziewczynki”. Dzieci wysłuchały piosenki pt.” Dla Polski gramy”, taniec „Walc a- mol F. Chopina”. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć przyśpiewkę pt. „Chłopaki, dziewczyny” w wykonaniu grupy starszej i piosenkę pt. „Lajkonik”, a także pięknie odśpiewane „Legiony” i piosenka „ Polska Rodzina”.

Na koniec koncertu całe przedszkole odśpiewało hymn narodowy” Mazurek Dąbrowskiego” oddając w ten sposób szacunek symbolom narodowym.

Anna Stankiewicz

 

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” rok szkolny 2022/2023

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

środa, 28 czerwca 2023 00:00

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota”

rok szkolny 2022/2023

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie realizowany jest program
z zakresu edukacji regionalno- patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak – Wielki Patriota”,
w grupach I- VII.

Program ma na celu:

 

 • Kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 • Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, przedszkolnej, lokalnej i państwowej.
 • Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.
 • Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji.

 

Opis działań:

Obszar I. „Rodzina tu wszystko się zaczyna”

 1. 1. „Rodzina razem się trzyma” – realizacja tematów kompleksowych na temat rodziny, usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny (moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie, moja bliższa i dalsza rodzina) poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady z literatury, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze, zabawy w odgrywanie ról, wykonywanie prac plastycznych, upominków dla najbliższych.

Tematy kompleksowe dot. powyższego punktu zostały zrealizowane we wszystkich grupach wiekowych, tj. I- VII.

Podjęte działania:

 

 • prowadzenie zajęć z zakresu wspomagania rozwoju mowy, na które dzieci mogły przynieść zdjęcia z rodzinnych albumów i opowiadały o swojej rodzinie i tradycjach panujących w domach dzieci, organizowaniu wystawy zdjęć,
 • prowadzenie dyskusji dydaktycznych, zabaw ruchowych;
 • wykonywanie prac plastycznych o tematyce rodzinnej, tj. upominki dla rodziców, babć i dziadków, lepienie z masy solnej, pieczenie i ozdabianie pierników, wykonanie drzewa genealogicznego;
 • nauka wierszy, piosenek i układów tanecznych, m.in. podczas „Talentów Stokrotki” z okazji święta mamy i taty;
 • wprowadzanie zabaw: logopedycznych („Babcia sprząta mieszkanie”), zabaw z elementem dramy, słownikowych, słowotwórczych, pantomimicznych, zabaw z elementem arteterapii, dydaktycznych, zabaw matematycznych, konstruowanie gier ściganek, tj. „Rodzinna wycieczka”;
 • czytanie bajek i opowiadań o rodzinie, układanie historyjek obrazkowych,
 • „Pamiątki rodzinne”- realizacja działań z zakresu „Szkoła pamięta”- prezentacja pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty), przekazywanych z pokolenia na pokolenie podczas warsztatów z rodzicami;

 

Obszar I. „Rodzina tu wszystko się zaczyna”

1.            „Rodzina razem się trzyma” – realizacja tematów kompleksowych na temat rodziny, usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny (moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie, moja bliższa i dalsza rodzina) poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady z literatury, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze, zabawy w odgrywanie ról, wykonywanie prac plastycznych, upominków dla najbliższych.

Tematy kompleksowe dot. powyższego punktu zostały zrealizowane we wszystkich grupach wiekowych, tj. I- VII.

Dalsza część artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” rok szkolny 2022/2023

 

Koncert pieśni regionalno-patriotycznej w Stokrotce 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

poniedziałek, 21 listopada 2022 08:23

KONCERT PIEŚNI REGIONALNO- PATRIOTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

 

„W listopadzie Polska święto ma…”, tak zaczyna się jedna ze zwrotek piosenki wykonanej przez dzieci z grupy III „Maki”, którą mogliśmy usłyszeć dnia 10.11.2022 r.
w naszym przedszkolu. 11 listopada przypomina nam każdego roku o tak ważnym wydarzeniu dla każdego Polaka, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Jedną
z koncepcji pracy naszego przedszkola jest kształtowanie w dzieciach ducha patriotyzmu, zapoznawanie ich z symbolami Polski i jej historią. Dlatego też zorganizowaliśmy Koncert Pieśni Regionalno- Patriotycznej, by oddać hołd bohaterom, dzięki którym jesteśmy wolni. Podczas koncertu dzieci z grup: III „Maki”, IV „Stokrotki”, V „Niezapominajki”, VI „Słoneczniki” oraz VII „Fiołki” zaprezentowały przepiękne, chwytające za serce
i wzruszające pieśni oraz tańce o tematyce patriotycznej.

Dalsza część artykułu: Koncert pieśni regionalno-patriotycznej w Stokrotce 2022

   

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

poniedziałek, 05 września 2022 06:09

„Wrzesień co roku jest miesiącem  wyjątkowym , to pora różnych wyzwań nowych. Bo już wakacje się skończyły , chociaż niezwykle udane były.”

Tradycją naszego  przedszkola 1 września jest to , że nasze przedszkolaki uczestniczą w oficjalnym i uroczystym apelu- rozpoczęcia roku szkolnego. W apelu wzięły udział dzieci z grupy III „Maki”, IV „Stokrotki”, V „Niezapominajki”, gr. VI „Słoneczniki i VII „Fiołki”. Dzieci wspólnie z Panią Dyrektor i swoimi Paniami odśpiewały „Hymn Mazurka Dąbrowskiego” jak też wyrecytowały wiersz W. Bełzy pt. „ Kto Ty jesteś- Polak Mały”. Udział w apelu jest  jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postaw patriotyczną. Po apelu Pani Dyrektor na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 wszystkim przedszkolakom życzyła wszystkiego najlepszego , wiele sukcesów zapału do nauki i zabawy ,dużo zdrowia.

W czasie trwania uroczystości  Pani Dyrektor wspomniała o bardzo ważnym wydarzeniu , a mianowicie , że 1 września to bardzo ważna data w Historii Polski – wybuch II wojny światowej, w tym roku obchodzimy 83 rocznicę.

U dzieci można było zauważyć zadowolenie na twarzy, że mogą znowu spotkać się, bawić się z kolegami i koleżankami, jak też przygotowanie przez Panią Dyrektor słodkiej niespodzianki.

 

Opracowała: Anna Stankiewicz

 

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” Rok szkolny 2021/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

środa, 29 czerwca 2022 00:00

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota”

Rok szkolny 2021/2022

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie realizowany jest program
z zakresu edukacji regionalno- patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak – Wielki Patriota”,
w grupach I- VII.

Program ma na celu:

-  Kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

-  Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, przedszkolnej, lokalnej
i państwowej.

-  Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.

-  Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji.

 

Opis działań:

Obszar I. „Rodzina tu wszystko się zaczyna”

 1. 1. „Rodzina razem się trzyma” – realizacja tematów kompleksowych na temat rodziny, usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny (moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie, moja bliższa i dalsza rodzina) poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady
  z literatury, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze, zabawy w odgrywanie ról, wykonywanie prac plastycznych, upominków dla najbliższych.

Tematy kompleksowe dot. powyższego punktu zostały zrealizowane we wszystkich grupach wiekowych, tj. I- VII.

Podjęte działania:

-  prowadzenie zajęć z zakresu wspomagania rozwoju mowy, na które dzieci mogły przynieść zdjęcia z rodzinnych albumów i opowiadały o swojej rodzinie i tradycjach panujących
w domach dzieci, organizowaniu wystawy zdjęć,

-  prowadzenie dyskusji dydaktycznych,

-  wykonywanie prac plastycznych o tematyce rodzinnej, tj. upominki dla rodziców, babć
i dziadków, wykonanie drzewa genealogicznego;

-  nauka wierszy, piosenek i układów tanecznych;

-  wprowadzanie zabaw: logopedycznych („Babcia sprząta mieszkanie”), zabaw
z elementem dramy, słownikowych, słowotwórczych, pantomimicznych, zabaw
z elementem arteterapii, dydaktycznych, zabaw matematycznych,

 

-  czytanie bajek i opowiadań o rodzinie, układanie historyjek obrazkowych,

Dalsza część artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” Rok szkolny 2021/2022

   

Strona 1 z 8