Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – SEKRETARIAT 
(89) 741 63 20 – REFERENT 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Stowarzyszenie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 63 8848 0008 0000 4369 1000 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje (po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną)

 

SEKRETARIAT czynny jest w godz. 7.30 - 15.30

(poniedziałek  7.30 - 16.00)

(piątek  7.30 -14.30)

 

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, z dnia  24 maja 2024 r.  godz. 13.00 o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu, w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025.

Podstawa prawna:

Art. 153 ust.1,2 i 5 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 900).

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie informuje, że nabór do przedszkola w rekrutacji uzupełnijącej na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.

Liczba wolnych miejsc - 3

Dla dzieci urodzonych: 2020 – 3

Zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 900) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

Elżbieta Połomka - dyrektor przedszkola

 

 


ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rady Rodziców i Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie serdecznie zapraszają rodziny i bliskich dzieci z naszej placówki na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 11.06.2024 r. (wtorek) o godz. 15.30. Podczas Festynu zorganizowane będą min. aukcja, loteria fantowa, zumba, gry, dmuchaniec dla dużych i małych, grill, kiermasz słodkich wypieków, aukcja, malowanie twarzy itp.  W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc rzeczową (w postaci gier, zabawek dla dzieci, voucherów, gadżetów firm - koszulek, długopisów, breloczków itp.) lub finansową (nr konta: Bank Spółdzielczy 63884800080000436910000001 Stowarzyszenie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie z dopiskiem Festyn rodzinny).

Pozyskane środki pieniężne zostaną przeznaczone na zakup sprzętu multimedialnego.

Z poważaniem Anna Białochleb – prezes Stowarzyszenia

Jarosław Dołgosz – Przewodniczący Stowarzyszenia Rady Rodziców

Elżbieta Połomka – Dyrektor przedszkola

Ps. Zabawki, gry i inne gadżety proszę o dostarczenie do nauczycielek grup do dnia 05.06.2024 r.

 
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

– 4  MIEJSC DLA DZIECI URODZONYCH W 2020 r.

 • Nabór trwa od 3 czerwca do 19 czerwca 2024 r. w celu zapisania dziecka, należy pobrać ze strony przedszkola (zakładka „rekrutacja”) lub
  w sekretariacie wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola.

Wnioski będą przyjmowane od 3 do 19  czerwca 2024 r. w godz. 8.00-15.30.

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie   o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 

 

Uwaga Rodzice!!!

Zgodnie z planem urlopów przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie miasta Mrągowo na 2024 r.  w miesiącu lipcu przedszkole jest zamknięte.

W miesiącu sierpniu placówka jest otwarta
w związku z powyższym prosimy o zapisywanie dzieci na okres wakacyjny w sekretariacie, w dniach 20.05 – 07.06.2024 r. (można też dzwonić 897416026, w dniach 29 i 31 maj sekretariat nieczynny)

Na miesiąc sierpień mogą być zapisywane dzieci tylko obojga rodziców pracujących, którzy nie będą przebywać na urlopie wypoczynkowym.

Rodzice planujący zapisać dziecko na lipiec do przedszkola „Bajka” będą zobowiązani podpisać umowę z dyrektorem „Bajki” w dniach: 17.06 – 18.06.2024 r. (godz. 9.00-15.30) i zgłoszenie tego faktu w sekretariacie naszego przedszkola w dniach 20.05 – 07.06.2024r.

Elżbieta Połomka- Dyrektor przedszkola

 

 

Szanowni rodzice!

Informujemy, że "Talenty Stokrotek", na które serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców odbędą się 23 maja o godz. 16.00.

Uroczyste zakończenie zerówek odbędzie się 19 czerwca 2024 r. o godz. 16.00.

Obie imprezy odbędą się w Mrągowskim Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Doskonała ocena jakościowa żywienia dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie  wystawiona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie (opinia).


 

 

UWAGA RODZICE !

Wpłata no konto Stowarzyszenia Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w kwocie 400 zł za cały rok szkolny (2023/2024) płatne jednorazowo lub w ratach:

 • Wpłata na Stowarzyszenie Rady Rodziców tj.: filharmonię, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, festyn, akompaniament, nagrody, na materiały do zajęć – papiernicze  itp.,) w w wysokości 400 zł  płatne w ratach:
 • (100 zł – do 10.09.2023 r. i 100 zł – do 10.10.2023 r.)
 • (100 zł – do 10.01.2024 r. i 100 zł – do 10.02.2024 r.)

Stowarzyszenie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

Numer konta: 63884800080000436910000001

Bank Spółdzielczy

– z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza).

 

 


 

Linki do występów wszystkich grup znajdują się w Menu głównym, w zakładce:
"Występy naszych Przedszkolaków"

 


Ogłoszenie

Opłaty  za przedszkole należy dokonywać zgodnie z umową do dnia 10 każdego miesiąca.

Na konto bankowe przedszkola:

za pobyt na nr konta -             44 1020 3639 0000 8002 0005 0625

za wyżywienie na nr konta -   24 1020 3639 0000 8902 0005 1029

tytułem wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupa …., 

za pobyt/wyżywienie miesiąc/ rok 

Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się u nauczycielek poszczególnych grup oraz  u ref. administracyjno – gospodarczego   pod numerem  telefonu 89 741 63 20


 

 

Uwaga  Rodzice !

Prosimy  o odbijanie się kartą obecności  w celu naliczania faktycznych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego) wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz.6.00 do godz.16.30) -z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

Elżbieta Połomka - dyrektor przedszkola

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie z siedzibą w Mrągowie, ul. Brzozowa 7A, kod pocztowy 11-700, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO

na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem wychowanków oraz realizację procesu edukacyjnych.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt Przedszkola Publicznego Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Mrągowo, dn. 25. 05.2018r.

 

 

Komunikat z dnia 03 lutego 2020 r.

W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dz. U. UE.L. z 2016 119.1), odwołuję Pana Kamila Gałązka dniem 31 stycznia 2020 r., a wyznaczam Pana Zbigniewa Woźniaka na inspektora ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie od dnia 01 lutego 2020 r.

Status inspektora określa art. 38 w/w rozporządzenia.

Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w art. 39 rozporządzenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko: Zbigniew Woźniak

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF