Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” Rok szkolny 2021/2022

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota”

Rok szkolny 2021/2022

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie realizowany jest program
z zakresu edukacji regionalno- patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak – Wielki Patriota”,
w grupach I- VII.

Program ma na celu:

-  Kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

-  Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, przedszkolnej, lokalnej
i państwowej.

-  Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.

-  Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji.

 

Opis działań:

Obszar I. „Rodzina tu wszystko się zaczyna”

 1. 1. „Rodzina razem się trzyma” – realizacja tematów kompleksowych na temat rodziny, usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny (moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie, moja bliższa i dalsza rodzina) poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady
  z literatury, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze, zabawy w odgrywanie ról, wykonywanie prac plastycznych, upominków dla najbliższych.

Tematy kompleksowe dot. powyższego punktu zostały zrealizowane we wszystkich grupach wiekowych, tj. I- VII.

Podjęte działania:

-  prowadzenie zajęć z zakresu wspomagania rozwoju mowy, na które dzieci mogły przynieść zdjęcia z rodzinnych albumów i opowiadały o swojej rodzinie i tradycjach panujących
w domach dzieci, organizowaniu wystawy zdjęć,

-  prowadzenie dyskusji dydaktycznych,

-  wykonywanie prac plastycznych o tematyce rodzinnej, tj. upominki dla rodziców, babć
i dziadków, wykonanie drzewa genealogicznego;

-  nauka wierszy, piosenek i układów tanecznych;

-  wprowadzanie zabaw: logopedycznych („Babcia sprząta mieszkanie”), zabaw
z elementem dramy, słownikowych, słowotwórczych, pantomimicznych, zabaw
z elementem arteterapii, dydaktycznych, zabaw matematycznych,

 

-  czytanie bajek i opowiadań o rodzinie, układanie historyjek obrazkowych,

 

 1. 2. „Rodzice czytają dzieciom…polską literaturę”- spotkania z rodzicami w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, propagowanie i zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu. Współpraca z Biblioteką Miejską oddziałem dla dzieci w zakresie wypożyczania książek, kontynuacja akcji „Wędrująca książka”.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w następujących grupach: I, II, III, V, VI, VII. Punkt nie został zrealizowany przez gr. III i IV.

Podjęte działania:

-    W zawiązku z panującą w naszym kraju pandemią „Covid 19” nie było możliwości zapraszania rodziców do grup, dlatego też rodzice dzieci nagrywali czytane przez siebie książki, które dzieci odsłuchiwały będąc w przedszkolu. Kiedy tylko pojawiła się możliwość zaproszenia rodziców do placówki, Ci chętnie zaangażowali się w tę akcję czytając dzieciom różnego rodzaju książki podczas popołudniowego odpoczynku.

-    Dzieci z gr. VII „Fiołki” wzięły udział w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Ponadto dzieci odwiedzały Bibliotekę Miejską- oddział dziecięcy. Pierwsza wizyta miała na celu wyrobienie kart czytelniczych, poznanie zasad panujących w bibliotece
i zasad wypożyczania książek. Następnie dzieci regularnie wychodziły na spacery do Biblioteki, aby zwrócić wypożyczone książki i wypożyczyć kolejne lub obejrzeć wystawiany przez Panie bibliotekarki teatrzyk, np. „Kot w butach”. Podczas jednej
z wizyt dzieci brały udział w prelekcji Pani bibliotekarki z okazji „Dnia Bibliotekarza”.

- W młodszych grupach odbywały się spotkania z Panią bibliotekarką w naszym przedszkolu.

 1. 3. „Święta Rodzinne” – obchody świąt rodzinnych takich jak „Dzień Rodziny, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Boże Narodzenie, Wielkanoc”, prezentacje przedstawień świątecznych w wykonaniu dzieci dla rodziców i najbliższych.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana we wszystkich grupach wiekowych,
tj.: I- VII.

Wszystkie grupy wiekowe przygotowywały i prezentowały montaże słowno- muzyczno- taneczne z okazji: „Świąt Bożego Narodzenia”, Święta Babci i Dziadka”, „Święta taty i mamy”. Zorganizowany został także festyn rodzinny w naszym przedszkolu, pod hasłem „ Rodzina najważniejsza”. W przygotowanie festynu zaangażowali się zarówno pracownicy przedszkola, jak i rodzice dzieci.

 

 1. 4. „Co wiemy o Polsce?” – teleturniej wiedzy o Polsce przeprowadzony podczas Festynu Rodzinnego.

Teleturniej został przeprowadzony tylko w gr. VI „Słoneczniki” i gr. VII „Fiołki” pod hasłem: „Jestem Polakiem i Europejczykiem”- quiz- teleturniej wiedzy o Polsce.

 

Obszar II. „Mrągowo – moje miasto, moja mała Ojczyzna”

1. „Mrągowo moja mała Ojczyzna” – realizacja tematów kompleksowych na temat miasta Mrągowo, zapoznanie dzieci z historią powstania miasta Mrągowo, wybranymi legendami związanymi z najbliższą okolicą i Mrągowem, herbem Mrągowa, położeniem Mrągowa na mapie Polski.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w następujących grupach: II, III, IV, V, VI, VII. Punkt nie został zrealizowany przez gr. I.

Podjęte działania:

-  realizacja tematów kompleksowych dot. Mrągowa i jego okolic;

-  słuchanie legend regionalnych, m.in. legendy o „Łapie niedźwiedzia”- herbie Mrągowa;

-  prowadzenie zabaw dydaktycznych na podstawie wiersza i mapy Polski;

-  oglądanie ilustracji, map, zdjęć, filmików w Internecie- YouTube;

-  wykonywanie prac plastycznych, tj. „Łapa niedźwiedzia”;

-  organizowanie kącika tematycznego- gromadzenie materiałów o naszym mieście.

2. „Gdzie mieszkam?”- wycieczki po Mrągowie, odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, zwiedzanie pobliskiego parku Sikorskiego, wieży Bismarcka, zabytkowych cmentarzy, skweru Jana Pawła, molo nad jeziorem Czos, pomnika Celestyna Mrongowiusza, pomnika oddającego hołd Żołnierzom Wojska Polskiego mieszczący się na ul. Wojska Polskiego oraz pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, oglądanie rzeźb kamiennych pt. „Wyrzeźbione miasto”, poznawanie architektury miasta.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w następujących grupach: III, IV, V, VI, VII. Punkt nie został zrealizowany przez gr. I i II.

Podjęte działania:

-  organizowanie wycieczek dopobliskiego parku Sikorskiego i opowiadanie o jego walorach historycznych, tj. wieża Bismarcka, poznawanie historii naszej miejscowości, zwrócenie uwagi na herb Mrągowa widoczny w parku;

-  organizowanie wycieczek: zwiedzanie zabytkowych cmentarzy, skweru Jana Pawła II, pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości;

-  spacery po okolicy, nazywanie ulic;

ü  wykonanie „Paszportu naszego miasta”- kartoników z ilustracjami i nazwami atrakcji turystycznych w pobliżu przedszkola;

ü  opowiadanie ciekawostek o Mrągowie;

 1. 3. „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” – zapoznanie z utworem opowiadającym
  o naszym mieście oraz autorem utworu p. Cezary Makiewicz.

Dzieci z grup: III, IV, V, VI i VII uczyły się na pamięć utworu p. Cezarego Makiewicza pt., „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”.

 1. 4. „Czego jeszcze nie wiem o swoim mieście?” - wycieczka po mieście z przewodnikiem turystycznym z udziałem dzieci i rodziców z naszego przedszkola. 

Punkt nie został zrealizowany przez żadną z grup.

 1. 5. „Mrągowskie Muzea” - wycieczki do Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie oraz do Muzeum Sprzętu Wojskowego - oglądanie wystaw, uczestnictwo w warsztatach, zabawy
  w plenerze.

Punkt został zrealizowany wyłącznie przez dzieci z gr. VI i VII.

Podjęte działania:

ü  zorganizowanie wycieczki do muzeum w Krutyni, wędrowanie ścieżką przyrodniczą;

ü  wizyta w Muzeum Izby Regionalnej w Bibliotece Pedagogicznej- warsztaty z robienia masła;

 1. 6. „Wybrać zawód trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa”- spotkania z rodzicami wykonującymi różne zawody, przybliżanie dzieciom informacji na temat różnych, znanych
  i mniej znanych oraz potrzebnych zawodów. Spotkania z „sławnymi Mrągowianami”-  poznawanie biografii sławnych ludzi pochodzących z Mrągowa i okolic.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w następujących grupach: III, IV, VI, VII. Punkt nie został zrealizowany przez gr. I, II i V.

Podjęte działania:

ü  realizacja tematów kompleksowych dot. różnych zawodów;

ü  organizowanie zabaw dydaktycznych, rozwiązywanie zagadek,

ü  zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem policji, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, leśnikiem, bibliotekarką, intendentką ds. żywienia, higienistką stomatologiczną;

ü  spotkanie z pisarką p. Katarzyną Enerlich;

ü  wycieczka do Straży Pożarnej, do zakładu weterynarii;

ü  wycieczka do lasu Borowskiego- wielozmysłowe poznanie środowiska leśnego, spotkanie
z leśnikiem;

Obszar III.„Mazury mój region”

 1. 1. „Mazurska Izba Regionalna w Marcinkowie”- wycieczka do muzeum historii lokalnej, zwiedzanie, warsztaty kulinarne.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana wyłącznie w gr. VI i VII.

Podjęte działania:

ü  zorganizowanie  wycieczki do Mazurskiej Izby Regionalnej- zwiedzanie, wyrabianie masła;

 1. 2. „Ciekawe miejsca na Mazurach”- wycieczki autokarowe do atrakcyjnych miejsc naszego regionu, np. Galindia, Park Miniatur, Piękna Góra.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w następujących grupach: V, VI i VII. Punkt nie został zrealizowany przez gr. I, II, III i IV.

Podjęte działania:

ü  zorganizowanie wycieczek: do Mini ZOO w Polskiej Wsi, do Krutyni w celu wielozmysłowego poznania środowiska leśnego, do lasu Borowskiego

 1. 3. „Środowisko przyrodnicze Warmii i Mazur”- spotkania
  z leśnikiem, wycieczki piesze do ogródków działkowych, do lasu, warsztaty z leśnikiem, konkursy plastyczne i warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w następujących grupach: I, II, IV, V, VI, VII. Punkt nie został zrealizowany przez gr. I, II i V.

Podjęte działania:

ü  udział dzieci w konkursach: pt. „Portret ptaka żyjącego w środowisku naturalnym”, „Giga Laurka dla Strażników Lasu”, „Segreguję- Warmię i Mazury ratuję”, „Ptaki wokół nas”;

ü  wzięcie udziału w akcji: „Przytul się do drzewa”;

ü  spotkanie z gośćmi z nadleśnictwa w Mrągowie- poznanie pracy leśnika;

ü  wycieczki w okolice przedszkola;

ü  oglądanie zgromadzonych albumów książkowych, prezentujących przyrodę;

ü  spotkanie z pracownikiem Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni;

ü  sadzenie drzewek z przedstawicielami Nadleśnictwa Mrągowo;

ü  wycieczka na pobliską łąkę;

 1. 4. „Segreguję- Warmię i Mazury ratuję”- wojewódzki konkurs plastyczny zorganizowany przez nasze przedszkole, którego rozstrzygnięcie ma miejsce podczas uroczystości Święta Ziemi.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana wyłącznie w gr. VI i VII.

Podjęte działania:

ü  udział dzieci w konkursie plastycznym: „Segreguję- Warmię i Mazury ratuję”.

 1. 5. „Przedszkolny kącik regionalny” – wzbogacanie kącika regionalnego o eksponaty przynoszone przez społeczność przedszkolną (przedmioty codziennego użytku, meble, elementy dekoracyjne wnętrza domu, strój mazurski)

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana wyłącznie w gr. VI.

Podjęte działania:

ü  prezentacja stroju mazurskiego i warmińskiego podczas występu dzieci z okazji Święta Niepodległości;

ü  prezentacja strojów krakowskich;

Obszar IV. „Polska moja Ojczyzna”

 1. 1. „Polska moja Ojczyzna” - realizacja tematów kompleksowych na temat Polski. Zapoznanie z pełną nazwą kraju, określanie jego granic na mapie. Zapoznanie
  z symbolami narodowymi, stolicą Polski, nauka hymnu, zapoznanie z legenda o powstaniu państwa Polskiego. Prezentacja filmu edukacyjnego „Polak mały”, „Polska film edukacyjny dla dzieci”.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana we wszystkich grupach.

Podjęte działania:

ü  realizowanie tematów kompleksowych dot. Polski i naszych symboli narodowych;

ü  wykonywanie prac plastycznych, układanie historyjek obrazkowych;

ü  słuchanie i śpiewanie hymnu Polski, rozpoznawanie symboli narodowych;

ü  obchody „Święta Flagi”;

ü  oglądanie albumów o Polsce, prezentacji multimedialnej „Jestem Polką i Polakiem”;

ü  oglądanie filmu edukacyjnego o sławnych Polakach;

ü  słuchanie nagrań utworów znanych Polaków, zabawy językowe, quizy, teleturnieje wiedzy o Polsce, gry dydaktyczne, zabawy muzyczne, rozmowy kierowane, ;

ü  zorganizowanie „Koncertu Pieśni Regionalno- Patriotycznej”;

ü  nauka „Katechizmu Polskiego dziecka” W. Bełzy;

ü  prezentowanie baśni i legend, np. „O smoku wawelskim”, „O Lechu i białym orle”, ;

ü  wirtualny spacer po Krakowie;

ü  zabawy z mapą Polski;

ü  występ dzieci z okazji „Święta Niepodległości”;

 1. 2. „Wirtualne wycieczki” – wirtualne wędrówki po Polsce (polskie muzea, skanseny, zamki, pałace, parki, ogrody, panoramy) poprzez użyteczność stron internetowych  muzeów, skansenów, parków, miast itd. Zapoznanie dzieci z wartościami i pięknem sztuki polskiej, osiągnięciami nauki i literatury polskiej. Zapoznanie z wybitnymi i sławnymi Polakami
  z różnych dziedzin np.: Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska Curie, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Adam Małysz, Kamil Stoch, Robert Korzeniowski, Anita Włodarczyk, Robert Lewandowski itp. (www.wirtualnykraj.pl oraz na youtube filmy: „Poznaj miasta Polski wirtualna wycieczka po Polsce”, „Odkryj Polskę”, „Wędrówki z mapą”, „Niezwykła podróż do Warszawy 2020r stolica da się lubić.”, „Holiday in Poland”.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w gr.: II, III, IV, V, VI i VII.

Punkt nie został zrealizowany przez gr. I.

Podjęte działania:

ü  oglądanie wirtualnej wycieczki po Kopalni Soli w Wieliczce;

ü  oglądanie filmów edukacyjnych, np. „Historia Mikołaja Kopernika;

ü  wirtualny spacer po Zamku Królewskim w Warszawie, wirtualne zwiedzanie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, wirtualna wizyta w Centrum Mikołaja Kopernika
w Warszawie;

ü  oglądanie prezentacji multimedialnej dot. sławnych Polaków,

ü  improwizacje ruchowe do utworów muzyki klasycznej;

ü  prezentacja słuchowisk, audycji muzycznych polskiego radia dzieciom;

ü  udział w spotkaniach z muzyką- koncertach filharmonii z wykorzystaniem platformy YouTube;

 1. 3. „Kącik Małego Patrioty” – stworzenie w każdej grupie kącika, tablicy o charakterze patriotycznym, zamieszczenie w nim np.: flag przygotowanych przez dzieci, godło Polski, tekst hymnu, książki o tematyce związanej z Polską kulturą, historią, pocztówki, emblematy.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w gr.: II, III, IV, V, VI.

Punktu nie zrealizowały gr. I i VII.

Podjęte działania:

ü  w salach zostały przygotowane kąciki- tablice, na których zostały umieszczone symbole narodowe, tj. Flaga, Godło Polski, tekst Hymnu Polski.

 1. 4. „Obchody Świąt Państwowych”
 • „Dzień Edukacji Narodowej” – zorganizowanie uroczystości przedszkolnej dla zaproszonych gości.
 • „11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości ” – obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawienie zaprezentowane dzieciom z przedszkola, rodzicom, środowisku lokalnemu. Wspólne śpiewanie hymnu narodowego
 • Święto Pracy - 1 maja
 • Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – 2 maja – wykonanie papierowych flag przez dzieci
 • Święto Konstytucji 3 Maja

Punkt został zrealizowany przez wszystkie grupy.

Podjęte działania:

ü  dzieci z gr. V „Niezapominajki” przygotowały montaż słowno- muzyczno- taneczny, pt. „Naszym Paniom” z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, który podziwiać wszyscy pracownicy przedszkola oraz dzieci ze wszystkich grup;

ü  dzieci z gr. VI „Słoneczniki” przygotowały akademię z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”, pt. „Polska- moja Ojczyzna”, który oglądały dzieci ze wszystkich grup w przedszkolu;

ü  uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego o godz. 11:11;

ü  „Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej”- uroczyste obchody w przedszkolu- pogadanki, na temat świąt 1, 2, 3 maja, zainspirowane wierszem W. Bełzy „Kto Ty jesteś- Polak mały”;

ü  Zajęcia plastyczne- wykonanie flagi Polski;

 1. 5. „Pokaz mody patriotycznej” – prezentacja strojów, emblematów przygotowanych przez rodziców, które nawiązywały by do historii, kultury i barw narodowych Polski.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w gr.: V i VI.

Punkt nie został zrealizowany przez gr. I. II, III, IV, VII.

Podjęte działania:

ü  zapoznanie dzieci z wyglądem stroju regionalnego, prezentacja strojów warmińsko- mazurskiego i stroju krakowskiego;

 1. 6. „Polska Ojczyzna – kraj, który się w sercu zaczyna” - konkurs plastyczny.

Konkurs nie został przeprowadzony.

 1. 7. „Patriotyczne poranki muzyczne”- przegląd piosenek patriotycznych, zainicjowanie działań przez cały tydzień o charakterze patriotycznym, regionalnym, folkowym.

Tematyka dot. powyższego punktu została zrealizowana w gr.: V, VI i VII.

Punkt nie został zrealizowany przez gr. I, II, III, IV.

Podjęte działania:

ü  śpiewanie piosenek, przyśpiewek regionalnych;

ü  dzieci uczyły się tańców: „Szot”, „Polonez”;

ü  zorganizowanie „Koncertu Pieśni Regionalno- Patriotycznej”- prezentacja uroczystych strojów w barwach narodowych i emblematów przygotowanych przez dzieci i rodziców;

 1. 8. „Tańce i zabawy ludowe dla dzieci” - zapoznawanie dzieci z wybranymi tańcem ludowym
  i narodowym (krakowiak, polka polonez itp.) zabawami ludowymi („Kosi, kosi, łapki”,
  „O kowalu”, „Jaworowi ludzie”, „Mało nas,  mało nas”, „Siała baba mak”, „Zabawa
  w chowanego”, „Gąski, gąski do domu”, „Siedmiokroczek”, „Uciekaj myszko”, „Stary niedźwiedź”, „Ciuciubabka”, „Róbcie to, co ja”, „Julianko, klęknij na kolanko”, „Nie chcę Cię”, „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Mam chusteczkę”, „Kółko graniaste”, „Lata ptaszek po ulicy”, „Stoi różyczka w czerwonym wieńcu”, „Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula”, „Chodzi lisek”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Zasiali górale” itp.

Powyższy punkt został zrealizowany we wszystkich grupach.

W ciągu całego roku przedszkolnego dzieci poznały większość w/w zabaw i tańców.

 

Wnioski:

 1. Wszystkie punkty zostały zrealizowane, poza organizacją konkursu plastycznego, pt.: „Polska Ojczyzna- kraj, który się w sercu zaczyna”.