GRUPY PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

Grupa wiekowa: 3 latki

Nauczyciele:, mgr Anna Stankiewicz , Beata Pazik

Grupa wiekowa: 4 latki

Nauczyciele: mgr Teresa Bączek, Beata Pazik

Grupa wiekowa: 4 latki

Nauczyciele: mgr Edyta Dębkowska, mgr Marta Domańska

Grupa wiekowa: 5 latki

Nauczyciele: mgr Ewa Kuźmińska,mgr Marta Domańska

Grupa wiekowa: 6 latki

Nauczyciele:mgr Marzena Krueger , Wiesława Szczecińska

Grupa wiekowa: 5 latki

Nauczyciele: Sylwia Duda,mgr Danuta Krzymowska

Grupa wiekowa: 6 latki

Nauczyciele: Maria Ordyszewska, mgr Iwona Wojtkiewicz