RYTM DNIA

 

RYTM  DNIA


Dzieci młodsze

6.00 – 7.00     Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne.

7.00  - 8.00    Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.10  Poranne zabawy ruchowe/zabawy z wykorzystaniem założeń metody integracji sensorycznej.

8.10 – 8.20   Zabawy logopedyczne.

8.20–8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30–8.50  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków żywieniowych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.50 – 9.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów.

9.00 – 9.40 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia języka angielskiego

9.40 –10.15 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15–10.25 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków).

10.25–11.25 Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.25-11.35 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11.35-12.05 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.05-12.20 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu-nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12.20-14.00 Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

14.00-14.10 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10-14.25 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.25-15.30 Zabawy muzyczne, ruchowe zabawy z wykorzystaniem założeń metody integracji sensorycznej, zabawy w sali według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.

15.30-16.30 Rozchodzenie się dzieci  w grupie I „Krasnale”. Zabawy swobodne.


Ramowy rozkład dnia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).
RYTM  DNIA

Dzieci starsze

6.00 – 7.00     Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne.

7.00  - 7.50    Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.50 -8.10 Poranne zabawy ruchowe z wykorzystaniem założeń metody integracji sensorycznej.

8.10 – 8.20    Zabawy logopedyczne.

8.20 – 8.30    Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 8.50 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków żywieniowych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie

8.50-9.00 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00-10.00 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą
w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych
i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia języka angielskiego.

10.00-10.20 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.20-10.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, nauka zapinania guzików, suwaków, wiązania sznurowadeł).

10.30-11.30 Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, spacery, wycieczki- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych.

11.30-11.40 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

11.40-12.10 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, nożem i widelcem), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.10-12.20 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.

12.20-12.40 Relaks, słuchanie bajek, muzyki- wyciszenie.

12.40-14.00 Zabawy ogólnorozwojowe, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

14.00-14.10 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10-14.25 Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

14.25-15.30 Zabawy muzyczne,  zabawy ruchowe z wykorzystaniem założeń metody integracji sensorycznej, zabawy w sali według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.

15.30-16.30 Rozchodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zabawy swobodne.


Ramowy rozkład dnia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).