RYTM DNIA

 

 


Dzieci młodsze (3-4 latki)

6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”

7.00  - 8.00 Zabawy swobodne dzieci. Zabawy dydaktyczne,  tematyczne,   konstrukcyjno- manipulacyjne.
Praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym, stymulującym.

8.00-  8.10 Zabawy ruchowe.

8.10 – 8.20 Zabawy logopedyczne.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.

8.30 – 8.50 Śniadanie

8.50 – 9.00 Mycie zębów

9.00 - 9.20 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę  programową.

9.20 - 9.30 Czynności samoobsługowe.

9.30 -11.30 Zabawy  ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.

11.30 – 11.40 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.

11.40 – 12.10 Obiad

12.10 – 14.00  Poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, kołysanek.

14.00 – 14.20   Czynności samoobsługowe.

14.20 – 14.40   Podwieczorek

14.40 - 15.30 Zabawy ruchowe i muzyczne,   zabawy w sali  według zainteresowań  dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek.
Praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym,  stymulującym. Prace porządkowo-gospodarcze. Rozmowy z rodzicami.

15.30-  16.30    Rozchodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”

 

Ramowy rozkład dnia opracowany w oparciu o nowa Podstawę Programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  DzUz 2016r. Poz.895) 


Dzieci starsze (5-6 latki)

6.00 – 7.00     Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”.

7.00  - 8.00     Zabawa swobodna z inicjatywy dziecka. Zabawy i gry dydaktyczne,  tematyczne.
Praca indywidualna i zespołowa o charakterze obserwacyjnym, stymulującym, korekcyjno – kompensacyjnym.

8.00 – 8.10   Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8.10 – 8.20   Zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

8.20 –8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.

8.30 – 9.00  Śniadanie.

9.00- 10.10 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

10.10- 10.20  Czynności samoobsługowe

10.20- 11.30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe,   obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.

11.35 - 11.45 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- sanitarne.

11.45 -  12.10   Obiad

12.10- 12.25    Mycie zębów

12.25 -14.00 Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne. Gry i zabawy w małych zespołach, działalność plastyczno- konstrukcyjna.
Zabawa w teatr, zabawy z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

14.00-14.10 Przygotowanie do podwieczorku, czynności organizacyjno porządkowe.

14.10- 14.30    Podwieczorek.

14.30-  15.30 Zabawy ruchowe, kreatywne, zabawy w sali i na powietrzu według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, twórcze, gry, praca

indywidualna, prace porządkowo-gospodarcze. Rozmowy z rodzicami.

15.30-  16.30  Rozchodzenie się dzieci  w grupie I „Krasnale”.

 

Ramowy rozkład dnia opracowany w oparciu o nową Podstawę Programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  DzUz 2016r. Poz.895)