WODA

„WODA”

„Z PRZYRODĄ CHCESZ ŻYC W ZGODZIE? – POMYŚL O WODZIE! OSZCZĘDZAJ KROPELKI, TO KŁOPOT NIEWIELKI”

W ramach bloku WODA dzieci dowiedziały się skąd się bierze woda w kranie, a także poznały jej obieg w przyrodzie. Dzieci, „wędrując” po globusie poznały  zasoby wody, a także zrozumiały dlaczego należy ją oszczędzać. Dowiedziały się do czego potrzebna jest woda, i zrozumiały, że życie bez wody jest niemożliwe. Prowadząc liczne zabawy badawcze (np. „Ile wody jest w warzywach? ,„Co pływa, co tonie?”), a także bezpośrednie obserwacje. Dzieci poznawały różne stany skupienia wody, a także jej właściwości fizyczne, słuchały jej dźwięków, tworzyły wodną muzykę oraz malowały wodne obrazy. W oparciu o opowiadania, ilustracje dzieci poznały ekosystemy wodne, a także  destruktywną działalność człowieka. Zrozumiały jakie znaczenie ma woda w funkcjonowaniu każdego żywego organizmu.