KILKA SŁÓW O „STOKROTCE”…

 

W 1974r, przy ulicy Brzozowej 7A powstało Przedszkole Nr 3. Od 2000 roku zmieniło nazwę na Przedszkole Publiczne Nr1„ Stokrotka”.

Przedszkole mieści się w dużym jednopiętrowym budynku, położonym z dala od zgiełku ulicznego, na wzgórzu, w sąsiedztwie parku miejskiego. Posiada duże, jasne, przestrzenne sale, zaopatrzone w różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki, a także  gabinet przyrodniczy i salę do nauki j. angielskiego.

Jednym z atrybutów „Stokrotki” jest ogród przedszkolny, który swoją powierzchnią obejmuje ponad 1ha terenu. Teren bogaty w różnorodną roślinność, podzielony jest na 6 mniejszych powierzchni, wyposażonych  w nowoczesny, atestowany sprzęt, dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Przedszkolaki z radością przebywają na świeżym powietrzu, bez względu na porę roku i aurę, rozwijają swoją sprawność fizyczną i poznają otaczającą je przyrodę.

Przedszkole od wielu lat realizuje własny program „Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę i przyrodzie służy” .  Jest organizatorem i bierze udział w licznych akacjach ekologicznych, konkursach literackich i plastycznych.

Co roku dla dzieci sześcioletnich z całego miasta placówka organizuje obchody „Święta Ziemi” w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie oraz konkurs wojewódzki. Współpracuje z  mrągowskim Nadleśnictwem, Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni.

Ponadto przedszkole otrzymało  wiele prestiżowych nagród tj.: brązową i srebrną statuetkę „Przyjaciel Ziemi” za trzyletnie i sześcioletnie wspieranie Programu Eko-zespołów w regionie Warmii i Mazur; Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Przyjazne Środowisku”; Certyfikat „Przyjaciel Natury”; statuetkę „Drzewo życia” za dziesięcioletni udział w akcji Wiosenne sprzątnie Warmii i Mazur. Przedszkole Publiczne „Stokrotka” po raz drugi zostało za swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nagrodzone najwyższym wyróżnieniem – certyfikatem Zielonej Flagi.

Dzieci z naszego przedszkola szczególnie dbają o czystość otaczającego je środowiska.  Od pierwszych dni pobytu wpajamy maluchom nawyki i zachowania, które mają uczyć nie tylko chronić otaczającą ich przyrodę, dbać o jej czystość, ale także oszczędnie gospodarować jej zasobami.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom absolwenci „Stokrotki” opuszczą progi placówki promując zdrowy, proekologiczny styl życia, który z czasem zaowocuje w pracy przyszłych pokoleń na rzecz ochrony środowiska.

Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. Zdajemy sobie sprawę, że współdziałanie nauczycieli z rodzicami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny . Wpływa zarówno na ich postępy w nauce, jak i  zachowaniu, daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Z tego tytułu  nowi  wychowankowie  i  ich opiekunowie mają okazję uczestniczyć w „Dniach Adaptacyjnych” , których celem jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia. Rodzice starszych przedszkolaków mogą obserwować swoje pociechy na organizowanych zajęciach pokazowych, włączając się aktywnie w działania proponowane przez nauczyciela. Na występach, przedstawieniach i festynach organizowanych przez przedszkole, gościmy nie tylko rodziców , ale również babcie, ciocie i dziadków. Informacje o ważnych wydarzeniach przekazujemy na zebraniach, dyżurach nauczycieli, bądź rozmowach indywidualnych w zależności od potrzeb i oczekiwań rodzica. Nauczyciele ściśle współpracują z poradnią psychologiczno -  pedagogiczną, organizują spotkania ze specjalistami. Tematyka dostosowana jest do problemów zasygnalizowanych  przez rodziców. Sprawy bieżące umieszczane są w kąciku dla rodziców. W tym roku uruchomiliśmy stronę internetową przedszkola, która informuje o wszystkich wydarzeniach związanych z życiem i funkcjonowaniem „Stokrotki”.