No images
Odsłon : 440732

PRZEDSZKOLE „STOKROTKA” LAUREATEM KONKURSU O CERTYFIKAT SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

8 lutego bieżącego roku na spotkaniu w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty po raz kolejny wyróżnił szkoły i placówki podejmujące niekonwencjonalne  działania na rzecz środowiska przyrodniczego, a także bezpieczeństwa uczniów. Jednym z laureatów otrzymanej nagrody – certyfikatu Szkoła Przyjazna Środowisku, zostało Przedszkole Publiczne nr1 „Stokrotka” w Mrągowie. Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów naturalnego środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, a także podejmują i angażują do działań społeczność szkolną i środowisko lokalne podnosząc tym samym efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywując do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii.

 

 

Przedszkole „Stokrotka” pracuje w oparciu o własny program ekologiczny: ”KAŻDY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY DBA O PRZYRODĘ I PRZYRODZIE SŁUŻY”. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w ramach realizacji projektu dzieci, nauczyciele, pracownicy przedszkola angażując środowisko lokalne  uczestniczyli w wielu programach i projektach wspierających działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

Jesteśmy trzykrotnym laureatem międzynarodowej nagrody Zielonej Flagi przyznawanej przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Nagrodę tą poprzedziło  przyznanie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Realizowaliśmy programy i uczestniczyliśmy w konkursach takich jak „Ekoprzedszkolak” – organizowanym przez Centrum Rozwoju „Omega” w Sosnowcu,  „ Mamo , Tato wolę wodę” – program zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A., „Woda nas uwodzi” - program Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” na temat: „Woda w życiu człowieka” oraz w zewnętrznym konkursie plastycznym organizowanym przez  Buliba.pl pt, „Zwierzakolubni”. Co roku nasze przedszkolaki uczestniczą w akcji Sprzątania Świata, w Wiosennym sprzątaniu Warmii i Mazur,  Europejskim Dniu bez Samochodu,  Dniu  Czystego Powietrza czy Światowym Dniu Wody  . Dzieci ze wszystkich grup wiekowych w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt zbierają karmę dla mieszkańców schroniska w Bagienicach. Co roku jesteśmy organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o treściach przyrodniczych. Przedszkolaki aktywnie wykonują prace o tematyce proekologicznej w ramach konkursów organizowanych przez takie placówki i organizacje jak Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, CKiT, Starostwo Powiatowe, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W ciągu ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy takie akcje jak : „ Śmieci mniej, Ziemi lżej”, „ Mikołajkowy prezent dla Ziemi” i „ Co dobrego mogę zrobić dla Ziemi?” Działania te zostały zainicjowane w trosce o stan naszego środowiska naturalnego a jej pomysłodawcami byli przedstawiciele Rady Rodziców. Udział w akcji wzięli nasi podopieczni, rodzice , a także środowisko lokalne. W ramach podejmowanych działań przystąpiono do siedmiu konkurencji-rozpowszechnianie ekologicznych ulotek , zbiórka elektrośmieci, makulatury, baterii a także plastikowych butelek i nakrętek, udział w Śmieciomodzie, konkurs plastyczno-poetycki. Akcja pozwoliła nie tylko na zebranie dużej ilości elektrośmieci i surowców wtórnych, ale przede wszystkim zaangażowała lokalne środowisko, podniosła też świadomość ekologiczną w trosce o dobro naszej planety. „Przedszkole „Stokrotka” tradycyjnie, dla mieszkańców miasta każdego roku organizuje „ Święto Ziemi” a także występuje z własnym programem artystycznym w ramach tej samej akcji organizowanej przez CKiT. W uroczystości licznie biorą udział mieszkańcy Mrągowa , przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, rodzice i opiekunowie naszych wychowanków a także dzieci z klas „0”mrągowskich szkół. Przedszkolaki ze „ Stokrotki” bardzo chętnie poznają okoliczne tereny uczestnicząc w bliższych i dalszych wycieczkach. Do tej pory poznały Rezerwat w Krutyni i tamtejsze muzeum przyrodnicze, podziwiały przyrodę w Galindii, Pięknej Górze, Spytkowie, Szkółce Leśnej w Świętej Lipce, w Nadleśnictwie Borowo, odwiedziły Motylarnię w  Marcinkowie a także doświadczyły bezpośredniego kontaktu, co sprawiło im największą radość, ze zwierzętami w Mini Zoo w Polskiej Wsi.

Na zajęcia staramy się zapraszać osoby, które pomagają nam przybliżać świat przyrody. Nasze przedszkole odwiedził pan Aleksander Rębacz mistrz pszczelarstwa z Pasieki Boża Iskierka w Beskidzie Niskim, a także przedstawiciele Nadleśnictwa w Mrągowie z panią Ewą Pietrzak, leśnikiem – edukatorem. Na zajęciach - warsztatach przez nią prowadzonych jak i przez innych przedstawicieli nadleśnictwa dzieci poznały ptaki i zwierzęta okolicznych terenów, rozpoznawały ich głosy, uczyły się jak im pomóc zimą, wykonywały ptasie karmniki, gromadziły jesienią nasiona na karmę. Poznały gatunki drzew, rysowały, malowały etapy ich wzrostu, wyklejały korę, stemplowały liśćmi. Podczas zajęć edukacyjnych w lesie, miały okazję zaobserwować otaczającą przyrodę, chłonąć na „żywo” odgłosy lasu, zbierać leśne „skarby”, słuchać ciekawych i niejednokrotnie zabawnych opowieści leśników o tym, co się wydarzyło w lesie.  Wszystko to sprawia, że wśród naszych wychowanków nieustannie rozwija się empatia i  zainteresowania przyrodnicze a otaczający świat nie przestaje zachwycać.

W marcu 2017r. przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Jestem na pTAK” i „Leśne Przedszkolaki”, gdzie pod czujnym okiem pani Ewy Pietrzak dzieci będą poznawać las i jego mieszkańców w różnych porach roku. Nauczyciele ze „Stokrotki” z dużym zaangażowaniem biorą udział we wszystkich ekologicznych działaniach. Uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach jak choćby w ostatnim czasie „Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej”, w „Nocy Sów” zorganizowanej w nadleśnictwie w Świętej Lipce czy w „Zielonym Kaganku” w Giżycku, warsztatach dla nauczycieli dotyczących zakładania i pielęgnacji ogrodów przyszkolnych. Jesteśmy też posiadaczami własnego kodeksu ekologicznego, który uwzględniając sugestie i propozycje dzieci został opracowany przez nauczycielkę przedszkola. Współdziałamy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. Nasze przedszkolaki uczestniczą w  wycieczkach i spotkaniach z przedstawicielami zakładu. W czerwcu urządzamy festyn rodzinny dla wychowanków i ich rodzin.

Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. To dzięki ich pomysłom i zaangażowaniu, udało nam się zachęcić do współpracy na rzecz ochrony środowiska lokalną społeczność. Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach  przedszkola. Są pomysłodawcami ekologicznych akcji, np. „Co dobrego możesz zrobić dla Ziemi?”, biorą udział w uroczystościach i akcjach aktywnie w nich uczestnicząc i przygotowując dzieci - Święto Ziemi, Śmieciomoda, Sprzątanie Świata, współorganizują i nadzorują zbiórki - karmy dla zwierząt w schronisku, elektrośmieci, makulatury, plastikowych nakrętek, tonerów, organizują transport, odstawiają zebrane przedmioty do wyznaczonych punktów. Rodzice współredagują, drukują a także wraz z dziećmi rozpowszechniają w lokalnym środowisku ulotki o treściach ekologicznych, pozyskują sponsorów. Przy ich udziale w ostatnim okresie zasadziliśmy na terenie naszej placówki 80 drzew i krzewów, a właściciele Tartaku Młynowo przekazali nam 8 karmników dla ptaków. Rodzice mają świadomość celowości działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Placówki, urzędy miasta Mrągowo a także rodzice i opiekunowie naszych wychowanków są często sponsorami i patronami organizowanych przez nas konkursów i akcji na rzecz naturalnego środowiska.

Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku nadany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty to nie tylko znaczące wyróżnienie dla naszej pracy na rzecz ochrony przyrody  i jej naturalnych zasobów ale także potwierdzenie jej skuteczności i celowości a także ogromnego zaangażowania przedszkolaków, rodziców i opiekunów jak i lokalnego środowiska w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju . Jest on  wspólnym sukcesem w trosce o dobro nasze jak i przyszłych pokoleń.

mgr Iwona Wojtkiewicz

koordynator działań ekologicznych

w Przedszkolu Publicznym nr1 „Stokrotka”